preskoči na sadržaj

Agronomska škola Zagreb

Login

Nastava na daljinu

 

    

     agronomskaskolazg@psz.hr 

   Pratite nas na youtube kanalu

  Pratite nas na Facebook stranici

        Pratite nas na Instagramu

e-Dnevnik

        E-DNEVNIK ZA UČENIKE

   E-DNEVNIK ZA

NASTAVNIKE

 

  

  

   

    

       

     

    

    

 

Vremenska prognoza - Zagreb

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 4. 2015.

Ukupno: 331861
Ovaj mjesec: 2449
Danas: 112
Zapošljavanje

Na ovoj stranici možete vidjeti sve vezano uz natječaje za radna mjesta

u Agronomskoj školi Zagreb

O ishodima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u propisanom roku putem službene stranice Škole

 

vijesti
SELEKCIJSKI POSTUPAK
Elizabet Sobota / datum: 4. 11. 2020. 14:45

SELEKCIJSKI POSTUPAK ZA ODABIR KANDIDATA ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA OBAVIT ĆE SE U SRIJEDU 11. STUDENOG 2020 GODINE PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU.

red.br.         ime              prezime                              vrijeme

1.                 M.                 K.                                        8,30

2.                 L.                  B.B:                                     8,45

3.                 K.                 V.O.                                     9,00

4.                  A.                P.                                          9,15

5.                 Ž.                D.                                          9,30

6.                 A.                 T.                                          9,45

7.                 T.                 K.                                          10,00

8.                 M.             M. (1996)                                10,15

9.                 M.               M. (1990)                               10,30

NA SELEKCIJSKI POSTUPAK (RAZGOVOR) POZVANI SU KANDIDATI KOJI SU DOSTAVILI SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU NAVEDENU U NATJEČAJU.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Elizabet Sobota / datum: 21. 10. 2020. 13:14

Natječaj za stručnog suradnika pedagogoa preko mjere HZZ-a: "Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva"


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
Elizabet Sobota / datum: 18. 1. 2021. 11:58

NATJEČAJ

Za radno mjesto

 

  1. Nastavnika/ce hrvatskog jezika – na određeno, nepuno radno vrijeme 9 sati nastave tjedno ukupno 18 sati – 1 izvršitelj/ica

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: vlastoručno potpisan životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o položenom stručnom ispitu ako ga je položio i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma („Narodne novine“, br. 57/96. i 21/00) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija („Narodne novine“, br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

Prilozi koji se podnose uz prijavu podnose se u presliku. Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a kandidati su dužni prije sklapanja pisanog ugovora o radu dužni dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane tim propisima te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), dužan/a je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola prema čl. 13. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Kandidati/kinje koji nemaju položen stručni ispit, odnosno potrebne pedagoške kompetencije, dužni/e su, ukoliko budu izabrani, položiti stručni ispit odnosno steći pedagoške kompetencije u zakonskom roku.

Svi zaprimljeni osobni podaci iz zamolbi kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu provedbe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti za drugu svrhu, a kandidati podnošenjem zamolbe pristaju na navedeno, sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka.

 

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu Agronomska škola Zagreb, Zagreb, Gjure Prejca 2.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Zagreb,18. siječanj 2021


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O ZAPOŠLJAVANJU KANDIDATA ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVO
Elizabet Sobota / datum: 8. 12. 2020. 10:11

Temeljem natječaja i po dobivenoj pozitivnoj ocjeni te suglasnosti Školskog odbora zasniva se radni odnos sa KLAROM VIDAKOVIĆ OSTRUGAČ

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA
Elizabet Sobota / datum: 25. 9. 2020. 09:11

[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju