2020-06-30 06:17:56

Postupci prijava i upisa u 1. razred srednje škole

Postupci i važni datumi za  prijavu i upis u

I. razred  srednje škole

za školsku godinu 2020./2021.


Poljoprivredna škola Zagreb