2020-03-06 11:43:57

Dozvola za nesavršenost

Centra Bea provela   radionicu sa djevojkama drugih razreda pod nazivom Dozvola za nesavršenost

U našoj školi već drugu školsku godinu za redom, psihologica Barbara Bukovac iz Centra Bea provodi radionice sa djevojkama drugih razreda pod nazivom Dozvola za nesavršenost. Centar BEA je jedini centar u Hrvatskoj koji se bavi poremećajima u prehrani. Cilj radionice je pričati ne samo o poremećajima u prehrani, već o tome kakvu sliku o sebi imaju djevojke, o tome kako društveni mediji, reklame i društvo može narušavati samopouzdanje djevojaka i dovesti do toga da one imaju lošiju sliku o sebi. Također, radionicom se želi poraditi na toj slici koju djevojke imaju o sebi – kako bi ona bila što bolja.

Pripremila Ivana Kelek Sabolić, prof. soc. ped.

 


Poljoprivredna škola Zagreb