2020-03-02 12:09:06

ZNAČAJ POTICAJA U POLJOPRIVREDI

Ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u posjeti Agronomskoj školi Zagreb

S  visokim očekivanjima i pripremljenim brojnim pitanjima Mladi akademci dočekali su 20.veljače 2020.godine gospođu Matildu Copić, ravnateljicu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Na početku susreta gospođa Copić je upoznata s projektom Male akademije mladih poljoprivrednika koju Agronomska škola Zagreb provodi u suradnji s Hrvatskom udrugom mladih poljoprivrednika.

Ravnateljica nam je približila rad Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao javnog tijela nadležnog za operativnu provedbu mjera izravne potpore, mjera ruralnog razvoja, mjera za pomorstvo i ribarstvo i mjera zajedničke organizacije tržišta, kao i vođenje upisnika i registara te održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS-a) preko kojeg se zaprimaju, obrađuju i kontroliraju izravna plaćanja poljoprivrednicima i istakla da je u 10 godina rada Agencije poljoprivrednicima isplaćeno 34 milijarde kuna poticaja. U koordinaciji s Ministarstvom poljoprivrede Agencija provodi mjere Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarstvene politike koje se financiraju iz državnog proračuna Republike Hrvatske i proračuna Europske unije.

Agencija djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu s 21 podružnicom i 4 ispostave te upravlja upisnicima i bazama podataka: Upisnik poljoprivrednika s 165.712 registriranih poljoprivrednika, ARKOD–sustav za digitalnu identifikaciju zemljišnih parcela; te prateći registri (vinogradarski registar, registar primarnih proizvođača hrane, registar subjekata u ekološkoj proizvodnji), ISAP–centralizirana elektronska bazu podataka (za istovremeni unos podataka sa svih 26 lokacija APPRRR u RH) i AGRONET–zaštićena internetska aplikacija putem koje poljoprivrednici pregledavaju podatke o svom gospodarstvu te u kojoj elektronski popunjavaju zahtjeve za potpore.

 Izvješće pripremila: Marija Bošnjak , dipl. ing. agr. voditeljica Male akademije mladih poljoprivrednika

 


Poljoprivredna škola Zagreb