2019-11-06 13:18:53

PREZENTACIJA CVJETNIH MAJSTORA U KOPRU

Naši aranžeri ne miruju. Željne novih znanja profesorice I. Gomaz i T. Brkić sudjelovale 03. studenog 2019. su na prezentaciji izrade aranžmana gdje je prikazana Božićna kolekcija u organizaciji Dar Koper, Chrissart i Duocom M.M. 

Peter Hess, majstor svih majstora i Vincenzo Antonuccio, koji se nalazi među osam najboljih florista u svijetu, prezentirali su nove tehnike, trendove i trendove u Božiću, kao i podučili o važnosti reciklaže i ekološkoj osviještenosti u upotrebi materijala.

Novo stečena znanja profesorice će prenijeti našim učenicima kako bi bili u trendu sa najnovijim načinima i idejama aranžiranja cvijećem.

 

                                                                            Pripremile:

                                                      Irina Gomaz, dipl. ing. i Tatjana Brkić, dipl. ing.

 


Poljoprivredna škola Zagreb