preskoči na sadržaj

Agronomska škola Zagreb

Login
Škola na daljinu

Projekti u provedbi

 

e-Dnevnik

        E-DNEVNIK ZA UČENIKE

   E-DNEVNIK ZA

NASTAVNIKE

 

  

  

   

    

       

     

    

    

 

Vremenska prognoza - Zagreb

Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Tražilica
Brojač posjeta
Ispis statistike od 9. 4. 2015.

Ukupno: 327121
Ovaj mjesec: 496
Danas: 43
Programi

 U AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB

možete se obrazovati u četverogodišnjim i trogodišnjim obrazovnim programima obrazovanja odraslih

I. UPIS
U  programe  srednjoškolskog  obrazovanja  odraslih  može  se  prijaviti  svaki 
zainteresirani polaznik koji ima:
o  navršenih 15 godina života
o  završenu osnovnu školu
o  psihofizicke uvjete, (liječničko uvjerenje) 
Upis  u  programe  srednjoškolskog  obrazovanja  odraslih  obavlja  se  na  temelju 
Natječaja za upis. Natječaj se oglašava u dnevnom tisku i na oglasnoj ploči Škole 
na početku svake školske godine, (tijekom mjeseca rujna).
Prilikom  prijave  kandidat  popunjava  upisnicu  u  program  srednjoškolskog 
obrazovanja  odraslih,  koju  kandidat  je  može  dobiti  i  u  školi  kod  voditelja 
obrazovanja odraslih..
Uz upisnicu kandidat prilaže i:
o  svjedodžbe svih završenih razreda prethodnog školovanja
o  svjedodžbu o završnom ispitu
o  rodni list
o  domovnicu
o  liječničko uvjerenje ili  svjedodžbu medicine rada, ovisno u zanimanju koje se 
upisuje
NAPOMENA: Prilikom prijave kandidati predaju preslike traženih dokumenata, 
a nakon Odluke o upisu prilažu originalne dokumente.
Školsko povjerenstvo utvrđuje uvjete za upis kandidata za obrazovanje odraslih. 
Na prijedlog Povjerenstva Nastavničko vijeće donosi Odluku o upisu kandidata.
II. PROGRAMI OBRAZOVANJA ODRASLIH
Prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih  u AGRONOMSKOJ 
ŠKOLI  ZAGREB  može  se  steći  srednja  stručna  sprema  u  programima 
prekvalifikacije i cjelokupnog školovanja za zanimanja:
o  agrotehničar
o  agroturistički tehničar
o  poljoprivredni tehničar vrtlar
o  poljoprivredni tehničar fitofarmaceut
o  cvjećar
o  vrtlar
o  voćar-vinogradar-vinar 
Prekvalifikacijom  se  stječe  drugo  zanimanje  ili  vrsta  stručne  spreme,  nakon 
prethodno  završenog  trogodišnjeg  odnosno  četverogodišnjeg  obrazovanja.
Nastavnim planom za prekvalifikaciju utvrđuju se razlikovni ili dopunski ispiti.
Također se mogu upisati i programi osposobljavanja za:
1. Pčelar/ica
2. Cvjećar/ka-arnažer/ka
3. Proizvođač/ica cvijeća u zaštičenim prostorima
4. Proizvođač/ica povrća u hidroponiji
5. Proizvođač/ica povrća u zaštićenim prostorima
6. Proizvođač/ica ljekovitog bilja
7. Rezač/ica voćaka
8. Izobrazba za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja
9. Voditelj/ica agroturističkog gospodarstva
10- Proizvođač/ica i prerađivač/ica ljekovitog i aromatičnog bilja
11. Proizvođač/ica povrća u zaštićenim i otvorenim prostorima
III.  IZVODENJE  PROGRAMA  SREDNJOŠKOLSKOG  OBRAZOVANJA 
ODRASLIH
Programi obrazovanja izvode se konzultativno-instruktivnim radom nastavnika i 
polaznika  prema  godišnjem  planu  i  programu  određenog  zanimanja.
Za  poslove  organizacije  i  provedbe  obrazovanja  odraslih  zadužen  je  stručno 
pedagoški  voditelj  obrazovanja  odraslih.
Poslovi  voditelja  su:  izdavanje  odluka  o  razlikovnim/dopunskim  ispitima, 
komunikacija  s  polaznicima  i  nastavnicima,  praćenje  realizacije  konzultacija  i 
ispita, izdavanje i zaprimanje prijavnica za ispit, ispisivanje svjedodžbi i dr.)
IV. UTVRDIVANJE RAZLIKOVNIH/DOPUNSKIH ISPITA
Na temelju nastavnog plana i programa za pojedino zanimanje polazniku se izdaje 
Odluka o razlikovnim/dopunskim ispitima po godinama obrazovanja . 
S  polaznikom  koji  prihvati  Odluke  sklapa  se  Ugovor  o  obrazovanju  odraslih. 
Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici neposredno, ili 
poslodavci kod kojih su polaznici zaposleni, ili  Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
ili  druge  zainteresirane  pravne  ili  fizičke  osobe.
Cijenu obrazovanja utvrđuje Školski odbor.
V. PRAĆENJE I OCJENJIVANJE POLAZNIKA
Srednjoškolsko  obrazovanje  odraslih  stječe  se  polaganjem  ispita.  Ispiti  se 
organiziraju i provode u ispitnim rokovima ili na zahtjev kandidata u dogovoru s 
predmetnim  nastavnicima. 
Polaznici prijavljuju polaganje ispita  na propisanoj tiskanici najkasnije tri dana 
prije  polaganja  ispita.  Ispiti  se  polažu  kao  u  redovitom  obrazovanju:  usmeno, 
pisano i praktično.
Na zahtjev polaznika, Škola može priznati znanja i vještine iz praktične nastave i 
vježbi.
Ispit se polažu pred predmetnim nastavnikom.
Ispit iz istog predmeta može se polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći  put ne 
položi ispit pred predmetnim nastavnikom polaže ispit pred Povjerenstvom koje 
imenuje ravnatelj škole. Ocjena Povjerenstva je konačna.
Polaznici stječu pravo polaganja ispita iz naredne-više godine/razreda nakon što 
su  položili  sve  ispite  prethodne  godine/razreda,  a  prema  Odluci  o 
razlikovnim/dopunskim ispitima.
Polaznik koji je položio ispite iz svih predmeta utvrđenih nastavnim planom i 
programom i odlukom o razlikovnim/dopunskim ispitima pristupa izradi i obrani 
završnog rada.
Završetkom programa prekvalifikacije ili cjelokupnog školovanja polaznik stječe 
srednju  stručnu  spremu  odgovarajućeg  zanimanja.
Polaznicima  obrazovanja  odraslih  izdaje  se  Svjedodžba  o  završenoj 
AGRONOMSKOJ ŠKOLI ZAGREB
preskoči na navigaciju